Tharin

Balthor, Tanar, Jiříj

Jiříj

U vohně

Tanar

Tharin

někdo, Stoupa, Noha, 3x někdo

Jiříj v turbanu

Kritika turbanu + výtlem :)

Sličná dívčina

Zpět